دو کودک چینی با حرکتی زیبا و خیرخواهانه، از آسیب رسیدن به خودروها جلوگیری کردند.

فرادرس