شبکه سعودی الاخباریه، برای نخستین بار فیلمی تاریخی از حمله چریکی به خانه خدا در سال ۱۹۷۹ را منتشر کرد.