اغتشاشگرانی که در میان اعتراضات مردم نفوذ کرده اند با تخریب وسایل و اماکن عمومی و شخصی سعی در بر هم زدن امنیت دارند تا به امیال شوم خود برسند. این افراد در اقدامی وقیحانه با ورود و ایجاد خسارت به مصلای شهر قدس، قرآن های موجود در این مکان مقدس را روی هم جمع کرده و آتش زده اند. این اتفاق موجب جریحه دار شدن احساسات مذهبی عموم مردم شده است. در ادامه فیلم این عمل بی شرمانه را مشاهده می کنید.