۶ توصیه بسیار مهم‌ برای ایمنی هنگام وقوع زلزله که باید رعایت کنید .