اکمل پسر ۱۴ ساله‌ اهل کشور اندونزی ادعا می‌کند از سال ۲۰۱۶ تخم می‌گذارد.

او میگوید تا به امروز ۲۰ عدد تخم گذاشته. پدر او می‌گوید: «هنگامی که اولین تخم را شکستم تمام محتویات آن زرد بود. ماه بعد که تخم دوم را شکستم تمام محتویات آن سفید بود و هیچ رنگ زردی به چشم نمی‌خورد.»