محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی شروط خانه‌دار شدن متقاضیان در طرح اقدام مسکن ملی را تشریح کرد.