در روز 22 مهر 98 در گشت مشترک تعزیرات حکومتی در بازارچه‌ای در میدان امام حسین (ع)، برخی اصناف متخلف برای دستیابی به سود بیشتر، از مواد غذایی فاسد و تقلبی مانند ماهی فاسد و گوشت بز استفاده می‌کردند.