اجرای برنامه‌های زنده برخی موارد با اتفاقات غیرقابل پیش بینی همراه است اتفاقاتی که گاهی ناراحت کننده و گاهی شیرین است. اینبار پخش یک برنامه زنده خبری در تلویزیون آمریکا، با رخداد خنده‌دار و جالبی همراه شد و آن هم ورود ناگهانی فرزند مجری خبر به استودیو در آغوش گرفتن مادرش وسط برنامه زنده بود.

مجری