پراید 132 جایگزین پراید های معمولی خواهد شد

پراید
فرادرس