شهرستان لالی در استان خوزستان یکی از شهرهای محروم کشور به حساب می‌آید، اما نبود امکانات کافی مانعی برای عشق به میهن در بین فرزندان این آب و خاک نیست. یکی از دختران مدرسه کوثر شهرستان لالی با بوسیدن پرچم ایران در فضای مجازی غوغایی به پا کرده است.

دختر