حالا در پرونده سایپابه عنوان مفسد اقتصادی که ۳۰ شهریور برگزار شده نماینده دادستان در این دادگاه از نقش مجری شبکه «من وتو» در این پرونده پرده برداشت که به لکه ننگی برای این شبکه تبدیل شده است

اخبار