این ویدئو ۵ گاف وحشتناک دزد‌ها را به هنگام سرقت نشان می‌دهد. سوتی‌هایی که انجام آن‌ها برایشان گران تمام می‌شود و سارقین بدشانس را گیر می‌اندازد.

سرقت