مصاحبه ای بسیار عجیب با مادر دهه شصت که هفت بچه دارد و یکی از بچه هایش در راه به دنیا آمدن است

مادر