امام جمعه سرپل ذهاب درباره زلزله خاطره ای جالب تغریف کرد در ادامه مشاهده کنید

امام جمعه