دوقلوهای رونالدو به گل زدن پدرشان واکنش جالبی نشان دادند در ادامه مشاهده کنید