در شهر استانبول مسلمانان در ماه محرم عزاداری می کنند در ادامه مشاهده کنید