در ایام محرم مراسم عزاداری در سراسر کشور برگزار می شود که برای ناشنوایان نیز مراسماتی برگزار می شود در ادامه مشاهده کنید