حسن روحانی در آستانه تاسوعای حسینی به روضه خوانی پرداخت در ادامه مشاهده کنید

روحانی