روحانی در جلسه هیئت دولت در سوگ امام حسین روضه خوانی کرد در ادامه مشاهده کنید

روحانی