لحظه سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در اسلامشهر را مشاهده کنید .

سرقت