عادل فردوسی پور در مراسم جشن خانه سینما حضور پیدا کرد و در این مراسم تشویق عجیبی کرد

عادل فردوسی پور