یک دختر پولدار در ورودی اورژانس بیمارستان خودروی گران قیمتش را نگه داشت و موجب مسدود شدن راه شد در ادامه مشاهده کنید

دختر