ایرانیان مقیم خارج از کشور راهی مکه شدند تا در روز عرفه در مراسم شرکت کنند در ادامه مشاهده کنید