حسن روحانی امروز در بین خبرنگاران صحبت کرد و به خبرنگاران وعده ای داد که وزیر ارتباطات از این وعده تعجب کرد

روحانی