اخیرا کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس توقیف شد و به تازگی اولین فیلم از داخل کشتی منتشر شده است

کشتی