با حذف برنامه نود واکنش های زیادی در این باره منتشر شد که اخیرا دلیل تعطیلی برنامه 90 عادل فردوسی پور فاش شده است

نود