حرف های بسیار عجیب ترامپ در مورد سرنگونی پهپاد ایرانی توسط آمریکایی ها

ترامپ