در باغ وحشن برلین برای یک پاندای 110 کیلویی جشن تولدی را برگزار کردند که بسیار جالب و دیدنی می باشد در ادامه مشاهده کنید

پاندا