عادل فردوسی پور در جشن حافظ حضور پیدا کرد و در این جشن درباره روزهای سختش صحبت کرد و مردم نیز با تشویق های بی امانشان سالن برج میلاد را به هم ریختند در ادامه مشاهده کنید

عادل فردوسی پور