یک برای سرقت از خودروها از یک پیچ گوشتی استفاده می کند و به صورت حرفه ای دست به سرقت می زند در ادامه فیلمی از سرقت یک زن به صورت حرفه ای از خودروها را مشاهده کنید

سرقت