فیلمی از چند ضد انقلاب بازنشر شده است که باوجود مخالفت با مقام معظم رهبری، اعتراف می‌کنند که ایشان زندگی ساده و به دور از هرگونه تشریفاتی داشتند. در ادامه می‌توانید این فیلم را مشاهده کنید.

رهبر انقلاب