خس هایی عجیب و جالب که در هوای آلوده ی لندن دچار تنگی نفس و سرفه های شدید می شوند.

خرسلندن