هیپ هاپ خوانان آمریکایی برای اربعین به کربلا رفته اند.

کربلا