علی ضیا در برنامه فرمول یک از مهمان برنامه آقای حسین صدیق سوالات جالب فوتبالی پرسید 

فرمول یک