برای اینکه درک بهتری از سال نوری داشته باشیم این کلیپ رو تماشا کنید