ویدئویی از یک خانم مجری اهل بوشهر که به زبان‌ها و لهجه‌های کشور صحبت می‌کند در فضای مجازی پربازدید شده است.

شاهکار اجرای تلویزیونی خانم صادق‌زاده مجری بوشهری در بیان تمامیت ارضی ایران عزیز ...