قلعه نویی سرمربی تیم های فوتبالی نذری خود را در هیئت مدینه پخش کرد.

امیر قلعه نویی