موسسه هرمس اپلای با بیش از ۷۰پرسنل مستقیم و ۵۰ پرسنل غیر مستقیم و پاره وقت و دپارتمان های مستقل مشاوره، پری اپلای، اپلای، وکلا، آمادگی مصاحبه و تشکیل شده است.
این موسسه از سال ۹۸ بیش از ۲۸۰ پرونده موفق مهاجرتی که شامل مهاجرت کاری، تحصیلی، سرمایه گذاری و برای کشورهای مختلف در سراسر جهان روزمه کاری دارد.