همشهری آنلاین: رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به ذخیره‌کنندگان دلار اخطار توئیتری مهمی داد و نوشت:‌ «‌رفقا؛ هرچه دلار ذخیره کردید بریزید بازار، یکی از توافقات پکن سرازیر شدن درهم از طرف اماراته که از یکشنبه کلید میخوره.»

فرادرس