جماران: تصویری از حضور شرکت کنندگان در کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار در قم، از نظر کاربران جالب بوده است.

فرادرس