ویدیویی از بشیر حسینی در برنامه تلویزیونی که بزی را در آغوش گرفته است.

فرادرس