همشهری آنلاین: اینجا فرودگاه سانفرانسیسکو است و فرود همزمان بوئینگ‌های ۷۴۷ و ۷۳۷ متعلق به ۲ شرکت هواپیمایی متفاوت.

فرادرس