خاطره ای جالب از مرحوم رستم قاسمی، وزیر پیشین مسکن را درباره برخوردی که با یک زن بدحجاب در بیمارستان داشته است، مرحوم رستم قاسمی از برخورد با زن بدحجابی می‌گوید که پشت در اتاق عمل مفاتیح در آورد و به او توصیه کرد قرآن بخواند.

فرادرس