اصغری، کارشناس هواشناسی روی آنتن زنده گفت: آلودگی کماکان وجود دارد و هرساله ما با این شرایط مواجه هستیم. نمودار وارونگی دما تا پایان روز تا وقتی با باد و بارش رو به رو نشویم ادامه خواهد داشت. این خبر خوشی برای دانش آموزان نیست و احتمال دارد تا آخر هفته درگیر آلودگی باشیم و شاید مدارس همچنان تعطیل بمانند. این فقط پیش بینی هواشناسی است. خوش‌بین به تمیز شدن هوای تهران، کرج و اراک تا پایان هفته نیستیم.

فرادرس