حمیدرضا روحی پنجشنبه گذشته به طرز مشکوکی در جریان نا آرامی ها به قتل رسید. محل اصابت گلوله در سینه و پهلوی این جوان و عدم خونریزی نشان می‌دهد که احتمالا برای قتل او از سلاح‌های کوچک تحت عنوان شاهکش استفاده شده است.

فرادرس