تاثیری که مدیریت درست ابخیزدازی میتونه بر سیل داشته باشه رو به ساده ترین شکل ممکن نشون دادن .کاری که باید در سطح کشور می‌شده و نشده