سایت دیده بان ایران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه ای خطاب به مدیران آموزشگاه های آزاد هنری و سینمایی " هرگونه استفاده از زنان در تبلیغات" را ممنوع کرد‌.
در متن نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، خطاب مدیران آموزشگاه های هنری ‌و سینمایی آمده؛ با توجه به ابلاغ مصوبات عفاف و حجاب، همچنین آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های اگهی و تبلیغات و ماده ۱۱ را که تصریح می کند " هرگونه استفاده از زن در تبلیغات ممنوع می باشد.
پیشتر استفاده از زنان در برخی تیزرهای تبلیغاتی صدا وسیما ممنوع بود اما اکنون این موضوع به کلیت رسانه های مجازی، رسمی و صوت و تصویر تسری پیدا کرده؛
در این نامه که به امضای سعیدجابری انصاری رسیده نوشته شده است"بدین وسیله محیطی و مجازی ابلاغ می گردد هر گونه تبلیغات (محیطی و مجازی) با حضور بانوان ممنوع می باشد.

فرادرس