لوگوی برعکس صدا و سیما به روی میکروفون خبرنگار صدا و سیما، پر بازدید شده است. ببینید.