خواننده ایرانی ‎«افشین آذری» از برنامه زنده تلویزیونی جمهوری ‎آذربایجان، اخراج شد.
«آذری» پیش تر نسبت به آوردن پرچم جمهوری آذربایجان به ورزشگاه یادگار امام ‎تبریز انتقاد کرده بود.
رحیم شهریاری، خواننده معروف در حاشیه کنسرتش به اخراج افشین آذری از تلویزیون آذربایجان واکنش تندی نشان داد. او گفت: هیچ کس حق ندارد به ما توهین کند.
دلیل عجیب برای اخراج خواننده ایرانی از تلویزیون واکنش تند خواننده معروف به اخراج افشین آذری مجری برنامه تلویزیونی باکو در مشاجره ای با افشین آذری خواننده ایرانی او را از برنامه زنده اخراج کرده است. افشین آذری با حضور در یک برنامه از خود دفاع کرد و گفت برخی از هنرمندان با پرداخت پول در برنامه زائور شرکت می‌کنند و آن مجری بخاطر دریافت پول از هنرمندان ایرانی، آغوش خود را بر روی ایرانی‌ها باز می‌کند.