در ادامه گاف‌های تاریخی تلویزیون، تصویری از مضرات کاشت ناخن در یکی از برنامه‌های شبکه سوم سیما در فضای مجازی منتشر شده که در آن به جای نمایش دست خانم‌ها از دست یک مرد استفاده شده است!